16.11.2020 - 27.11.2020 „Mój dom, moja rodzina”

Cele główne:
 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina,
 • rozpoznawanie i nazywanie sprzętów domowych, wyposażenia domu,
 • poznawanie litery „T,t”,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry „6”,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu,
 • zachęcanie do tworzenia albumów rodzinnych,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.