15.02.2021–26.02.2021 „Baśnie, bajki i bajeczki”

Zadania edukacyjne:
  • rozbudzamy zainteresowanie książką, wiemy o konieczności szanowania książek
  • rozbudzamy zainteresowanie kulturą poprzez kontakt z literaturą i plastyczną
  • kształtujemy umiejętności prawidłowego budowania zdań i posługiwania się nimi w mowie wiązanej
  • przypominamy wybrane polskie legendy i ich bohaterów
  • wprowadzenie litery: „P, p”; „W, w”
  • utrwalamy znaki matematyczne: „=”,  „+”,  „-”, „<”, „>”
  • utrwalamy nazwy figur geometrycznych
  • kształtujemy postawę prozdrowotną i ekologiczną: udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Współpraca z rodzicami:
  • zachęcamy dziecko do sięgania po różne pozycje literatury dziecięcej
  • w wolnym czasie czytamy i oglądamy książki o tematyce dziecięcej