01.03.2021–12.03.2021 „W świecie muzyki”

Zadania edukacyjne:
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno muzyki
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu
 • rozwijanie wiedzy na temat instrumentów muzycznych oraz pojęć związanych z orkiestrą i dyrygentem
 • wprowadzenie litery: „P, p”; „Z, z”
 • rozwijanie umiejętności kodowania
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • zachęcanie do aktywności fizycznej
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej i ekologicznej: udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Współpraca z rodzicami:
 • wzmacnianie więzi poprzez wspólne spędzanie czasu 
 • zachęcanie do wspólnego słuchania muzyki