01.02.2021 – 12.02.2021 „Dbamy o ptaki w czasie zimy”

Zadania edukacyjne:
  • kształtujemy opiekuńczą postawę wobec ptaków
  • rozumiemy potrzebę dokarmiania ptaków zimą
  • rozpoznajemy i nazywamy niektóre z nich np. gołąb, wróbel, sikorka, gil, wrona
  • poznajemy ulubione pokarmy ptaków tj. zboża, nasiona, orzechy, słonina
  • rozpoznajemy i nazywamy cyfrę: „9”
  • stosuje znaki matematyczne: „=”,  „+”,  „-”
  • wprowadzenie litery: „B”, „b” oraz „G”, „g” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • kształtowanie postaw proekologicznych: udział w programie edukacyjnym Kubusiowi Przyjaciele Natury

Współpraca z rodzicami:
  • uwrażliwiamy dzieci na los ptaków zimujących w naszym kraju
  • razem z dziećmi troszczymy się o ptaki poprzez systematyczne ich dokarmianie i pojenie