W ten jesienny czas, Święty Mikołaj odwiedzi nas (25.11.2019 - 06.12.2019)

Cel ogólny:
wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z „Mikołajkami” – poznanie zwyczajów związanych ze św. Mikołajem

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych 
 • kształtowanie dbałości o estetykę wykonywanych prac plastycznych
 • rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • kształtowanie ekspresji twórczej i wyobraźni 
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci 
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia 
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 
Współpraca z rodzicami:
 • podtrzymywanie tradycji mikołajkowych 
 • pomoc w odkrywaniu możliwości twórczych dziecka 
 • pogłębianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy