W gronie przyjaciół przygotowujemy się do spotkania z Dzieciątkiem Jezus (9.12.2019 – 20.12.2019)

Cel ogólny:  
Stworzenie atmosfery oczekiwania i radości z nadejścia  świąt Bożego Narodzenia poprzez przybliżenie dzieciom niektórych tradycji i zwyczajów związanych z tymi świętami.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  1. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
  2. Rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
  3. Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom, 
  4. Rozwijanie uczucia miłości i przywiązania do domu rodzinnego poprzez aktywny udział dzieci  w przygotowaniu się i oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia ( udział we mszach roratnych, dekorowanie  sali samodzielnie przygotowanymi ozdobami )
  5. Przygotowanie dzieci do spotkania z Dzieciątkiem Jezus poprzez  udział we Mszach roratnych.
WSPÓLPRACA Z RODZICMI: 
  1. Udział w zorganizowaniu Wigilii grupowej oraz inscenizacji Jasełek
  2. Udział rodziców we Mszach św. roratnych 
  3. Indywidualne konsultacje.