Muzyka wokół nas (10.02.2020 - 21.02 2020)

Cel ogólny:  
Rozbudzanie wrażliwości na piękno muzyki. Organizowanie środowiska wychowawczego, aktywnie działającego na dziecko.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  1. Wzbogacanie wiedzy nt. muzyki poprzez słuchanie utworów o różnym charakterze.
  2. Rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej poprzez zabawy dźwiękiem, tworzenie i realizowanie własnych pomysłów muzycznych, 
  3. Wyrażanie przeżyć estetycznych za pomocą różnorodnych środków ekspresji.
  4. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z grupą rówieśniczą. Przeżywanie radość i zadowolenie ze wspólnej zabawy.
WSPÓLPRACA Z RODZICMI:
  1. Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.
  2. Udział w przygotowaniach do balu karnawałowego.