Kim będę, gdy dorosnę? (24.02.2020 - 06.03.2020)

Cel ogólny:
zbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • rozwijanie preorientacji zawodowej oraz poznanie różnego typu zawodów
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości 
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją tematyki 
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań oraz dłuższych wypowiedzi 
 • wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego 
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań 
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

Współpraca z rodzicami:
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów 
 • zaspokajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną poprzez zachęcanie dzieci do interesowania się pracą zawodową i domowymi zajęciami rodziców