Jesienne zwyczaje zwierząt (28.10.2019 - 08.11.2019)

Cel ogólny: zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • kształtowanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności rozumienia świata zwierząt 
 • budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem w trakcie zabaw
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania 
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, rozwijania mowy i logicznego myślenia
 • wspieranie samodzielnych działań dziecka
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej 
 • tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej dziecka 
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Wszystkich Świętych
   
Współpraca z rodzicami:
 • warsztaty zorganizowane przez mamę jednej z dziewczynek 
 • czytanie dzieciom bajki w grupie przedszkolnej 
 • kształtowanie poszanowania dla przyrody i zwierząt