28.04.2020 Wtorek - KATECHEZA

Szczęść Boże Gumisie i Elfiki!

1. W niedzielę kochani rozpoczął się „Tydzień Biblijny”, czyli szczególny czas  na poznawanie Pisma Świętego - Listów od Boga. To czas na zaglądanie do niego częściej, może nawet codziennie.

2. Wy tez zapoznajcie z fragmentem Pisma Świętego.
   Pan Jezus bardzo, bardzo  kochał wszystkie dzieci. 
   Mówi o tym Ewangelia św. Marka. Poproście dorosłą osobę i  przeczytajcie ją wspólnie.

Mk 10,13-16
13 Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. 14 Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. 15 O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego". 16 Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce.

3. Pokolorujcie proszę obrazek „Pan Jezus z dziećmi" i odszukajcie 10 różnic między dwoma obrazkami. Wiem, że lubicie takie zadania.

4. Pomóżcie także Panu Jezusowi trafić w labiryncie do dzieci.

5. Poszukajcie w domu Pisma Świętego i postawcie je proszę obok postaci Jezusa Miłosiernego z piątkowej katechezy. /mam nadzieję, że ją wykonaliście/

6. Zastanówcie się z rodzicami,dlaczego Pismo Święte jest najbardziej znaną książką na świecie.
                                           

 Z Panem Bogiem
                                                Pani Bogusia