23.06.2020 Wtorek - KATECHEZA

Szczęść Boże Gumisie i Elfiki! 

Na początku katechezy, tak jak zawsze, pomodlimy się wspólnie modlitwą, której nauczył nas sam Pan Jezus:
„ Ojcze nasz, któryś jest w niebie…”

Kochani , ułóżcie proszę puzzle , a odgadniecie temat dzisiejszego spotkania:

Czy już wiecie o im będziemy dziś rozmawiać?
Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w roku, to  DZIEŃ WSZYSTKICH TATUSIÓW 
Gdy Pan Jezus chodził po ziemi również miał rodziców. Czy pamiętasz jak się oni nazywali? /MARYJA I JÓZEF/
Ojcem Pana Jezusa jest Pan Bóg, który mieszka w niebie. 
Pan Jezus miał jednak opiekuna ziemskiego - Świętego Józefa. 
Józef z zawodu był cieślą, czyli zajmował się obróbką drewna.
Kliknijcie teraz proszę w poniży link i zapoznajcie się z zawartymi tam wiadomościami dotyczącymi katechezy:


Kiedy Pan Jezus był dzieckiem, bardzo kochał swoich rodziców. 
Pomagał im, zawsze ich szanował i był im posłuszny.
A czy ty potrafisz naśladować Pana Jezusa w miłości do swoich rodziców?
Postaraj się dzisiaj WYJĄTKOWO BYĆ GRZECZNYM
                                I POSŁUSZNYM!!!

                                     Z Panem Bogiem - naszym Tatą w niebie