15.04.2020 Środa

1. Poznajemy literę F,f. Odszukaj w książce „Litery i liczby” cz. 2 stronę z literą „F,f” s. 58 -61

Odszukaj na obrazku przedmiot, którego nazwa zaczyna się od głoski „f”. Podziel wyraz „farby” na sylaby i głoski. Wykonaj kolejne zadania wg. instrukcji. Zakończ pracę pisząc literę „f” po śladzie i samodzielnie. Pamiętaj o prawidłowym kierunku kreślenia liter – zgodnie z kierunkiem strzałek. Postaraj się. Jesteś coraz lepsza,y!

2. A teraz czas na ruch przy muzyce. Na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo  odnajdziecie prezentację Muzyczna rozgrzewka. Postępujcie zgodnie z poleceniami  osoby prowadzącej. Miłej zabawy 😊

3. Wyklej literę F za pomocą plasteliny lub krepy (kulki z krepy lub bibułki).