02.06.2020 Wtorek - KATECHEZA

                                                                                                                                                                                                                               Szczęść Boże Gumisie i Elfiki!!!

Wiecie już z ostatniej katechezy, że pojawienie się Ducha Świętego w Kościele związane jest z dniem Pięćdziesiątnicy. 
Pomódlmy się teraz do Ducha Świętego, krótką modlitwą:
„Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce, abym umiał zawsze odróżniać dobro od zła i dzięki temu był bliżej Ciebie. Amen”

Apostołowie wyczekiwali Go i doświadczyli Jego obecności pod postacią wichru i ognia.

Zesłanie Ducha Świętego to bardzo ważne święto, dlatego obchodzi się je przez dwa dni . W tym roku uroczystość ta przypadła 31.05 i 01.06.

Czy wiecie, że gdy zapraszamy Ducha Świętego, to On naprawdę do nas przychodzi? Chce się z nami zaprzyjaźnić i codziennie nam pomagać. Ale chce też nas posyłać, żebyśmy my zrobili coś dobrego dla innych.
Obejrzyjcie proszę poniższą prezentację dotycząca Święta Ducha  Świętego.

Duch Święty nie przychodzi do nas z pustymi rękami, ale przynosi nam wyjątkowe prezenty. Są one niewidzialne, a jednak gdy je dostaniesz - nawet inni zauważą, że je otrzymałeś. Bo  Duch Święty daje każdemu taki prezent, który jest mu w tym momencie najbardziej potrzebny. 

Otwórzcie teraz proszę Waszą książkę  do katechezy 
„Kocham dobrego Boga” na stronie nr 92 i wykonajcie zamieszczone tam zadania'

Na koniec katechezy, ponieważ wczoraj był Wasz Wielki Dzień- 
DZIEŃ WSZYSTKICH DZIECI NA ŚWIECIE, pragnę  złożyć Wam życzenia, obejrzyjcie na załączonym linku.

Pan Jezus Bardzo kocha wszystkie dzieci na świecie .

                                                  Z Panem Bogiem