Zwierzątko małe, czy duże, każde może zostać moim przyjacielem (13.11-23.11)

Cel ogólny: Wzbogacamy wiadomości na temat zwierząt domowych i zwierząt przygotowujących się na zimę

Zadania edukacyjne:
  • Poszerzamy wiedzę na temat zwierząt hodowanych w domu.
  • Wzbogacamy wiadomości na temat życia i hodowli wybranych zwierząt domowych oraz wiemy, jak zadbać o zwierzęta zimujące w Polsce.
  • Poszerzamy słownictwo związane ze zwierzętami.
  • Kształtujemy postawę odpowiedzialności za swoje zwierzęta - systematyczna opieka.
Współpraca z rodzicami:
  • W miarę możliwości staramy się z dziećmi odwiedzać zoo.
  • Uczymy dzieci odpowiedzialności za swoje zwierzątka, pozwalając im w domu na karmienie ich oraz na ogólną opiekę.
  • Pamiętamy wraz z dziećmi o zwierzętach, które szczególnie w okresie zimowym potrzebują naszej opieki.