Wakacje minęły, czas wracać do przedszkola! (03.09–14.09)

Cel ogólny: Wprowadzanie dziecka w życie przedszkola oraz integracja grupy przedszkolnej poprzez wspólne zabawy ruchowe.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Zapoznanie z zasadami zgodnego współżycia w grupie
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo podczas zabaw
  • Wyrabianie sprawności manualnej.
  • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek.
  • Doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji.
  • Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
Współpraca z rodzicami:
  • Udział rodziców w zebraniu ogólnym i grupowym
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych.