Czujemy się bezpiecznie, bo wiemy jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabaw oraz jak chronić nasze zdrowie (17.09-27.09)

Cel ogólny: Zaznajamiamy się z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze, w kontaktach z innymi ludźmi oraz w Internecie. Dbamy o zdrowie i dobra kondycję, bo chcemy być silni i zdrowi.

Zadania edukacyjne:
  • Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wiemy do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa.
  • Utrwalamy zasady bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach miedzy ludźmi.
  • Wyrabiamy nawyki prozdrowotne i rozwijamy świadomość własnego ciała
Współpraca z rodzicami:
  • Rozmawiamy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze - przechodzenie tylko na zielonym świetle, a tam gdzie nie ma sygnalizatorów, to po przeznaczonych do przejścia pieszych
  • Uświadamiamy dzieciom jakie niebezpieczeństwa może stwarzać niewłaściwe korzystanie z komputera i Internetu.
  • Zachęcamy dzieci do jedzenia zdrowych produktów żywnościowych i przypominamy dziecku o codziennej higienie osobistej - mycie ciała, zębów, czesanie włosów.