Ciężka praca Świętego Mikołaja. (26.11-7.12)

Cel ogólny: Wprowadzanie dzieci w świąteczny nastrój oraz zapoznanie z różnymi zawodami.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Doskonalenie eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
  • Poznawanie różnych zawodów.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów.
  • Poznawanie nowych liter i cyfry.
  • Stwarzanie sytuacji do wypowiedzi na określony temat.
  • Przybliżenie dzieciom postaci Mikołaja
  • Poznawanie zwyczajów Mikołajkowych.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowywanie ubrań do panującej aury.
  • Przygotowanie dzieci do rorat.
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych