Choć oznaki jesieni nam zawitały, my się nudzić nie będziemy (15.10-26.10)

Cel ogólny: Obserwujemy i dostrzegamy zmiany, jakie zachodzą w parku i w lesie świadczące o nadejściu jesieni.

Zadania edukacyjne:
  • Obserwujemy rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku w okresie jesieni.
  • Uświadamiamy sobie, czym jest park i las dla zwierząt i ludzi i rozumiemy konieczność dbania o przyrodę.
  • Wzbogacamy wiedzę przyrodniczą - poznajemy rodzaje drzew.
  • Poznajemy zabawy na jesienne wieczory
  • Rozwijamy zainteresowanie zabawą w teatr
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas spaceru z dzieckiem w parku podziwiamy piękno jesiennej pory roku.
  • Obserwujemy z dzieckiem las - miejsce nie tylko wypoczynku, ale i dom zwierząt i ptaków.
  • Przypominamy dzieciom, że nie wolno dotykać i próbować grzybów, których się nie zna.