Bajkowy karnawał! (28.01-08.02)

Cel ogólny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem książek poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania oraz poszerzenie wiedzy o zwyczajach karnawałowych.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.
  • Poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend.
  • Poszerzanie wiedzy o legendach i bajkach.
  • Poznawanie niektórych polskich tańców ludowych.
  • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz językowych.
Współpraca z rodzicami:
  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Dbamy o odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków pogodowych.
  • Czytamy z dziećmi książeczki w domu.
  • Uwrażliwiamy dziecko na muzykę poprzez różne zabawy.