To już zima, pamiętajmy o zwierzętach (02.01-12.01)

Cel ogólny: zapoznanie dzieci z charakterystycznymi dla zimy zjawiskami w przyrodzie

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Wskazywanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
  • Wdrażanie dzieci do ubierania się stosownie do zimy.
  • Zachęcanie do dokarmiania ptaków w czasie zimy.
  • Zapoznanie z literą y, n - małą i wielką, drukowaną i pisaną.
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0.
  • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym - trójkątem.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas wspólnych spacerów z dzieckiem obserwowanie i nazywanie oznak charakterystycznych dla zimy, obserwowanie i dokarmianie ptaków.