Tak mija nam czas (29.01-09.02)

Cel ogólny: kształtowanie świadomości upływu czasu

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poznanie pojęcia czasu, podejmowanie prób określania pełnej godziny.
  • Uświadamianie cykliczności pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
  • Rozumienie pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
  • Zapoznanie z literą w, p - małą i wielką, drukowaną i pisaną.       
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.
  • Rozwijanie umiejętności dodawania.
  • Tworzenie zbiorów na podstawie określonych cech.
Współpraca z rodzicami:
  • Nazywanie bieżącego dnia tygodnia, kolejnego miesiąca, wspólne przesuwanie  bądź wyrywanie kartek z kalendarza, zadawanie zagadek, np. jaki dzień tygodnia był wczoraj, a jaki będzie jutro.
  • Podczas rozmów z dzieckiem używanie pojęć: rano, w południe, po południu, wieczorem.