Pada deszcz (13.11-24.11)

Zadania edukacyjne:
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 • wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • rozpoznawanie drukowanej litery "D, d" i "K, k" – wielkiej i małej
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie
 • nazywanie figury geometrycznej: prostokąt
 • poznanie piramidy zdrowego żywienia
 • kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
 • wzbogacenie wiedzy dzieci na temat czekolady
 • kształtowanie u dzieci umiarkowanego spożywania słodkości
Współpraca z rodzicami:
 • razem z dziećmi wychodzimy na spacery do parku, obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
 • podczas spacerów i wycieczek zwracamy szczególną uwagę na zmieniające się warunki atmosferyczne tj. zmiana temperatury, częste opady deszczu oraz mgły