Nadchodzi Wiosna (12.03-23.03)

Cel ogólny: rozpoznawanie pór roku

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:
  • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.
  • Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku.
  • Zapoznanie z literą c, ł - małą i wielką.
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10.
  • Próby dostrzegania symetrii wokół siebie.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas wspólnych spacerów z dzieckiem rozmawiamy na temat aktualnej pory roku, jej charakterystycznych zjawisk, zachęcamy do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie, dostrzegamy charakterystyczne zapachy i odgłosy.