Łąka wiosną (28.05-08.06)

Zadania edukacyjne:
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
  • rozwijanie wrażliwości słuchowej
  • doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki
  • rozwijanie wyobraźni w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych
  • rozwijanie intuicji geometrycznej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych figur
  • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, poprawne stosowanie znaków matematycznych „ < , >, = ”
Współpraca z rodzicami:
  • podczas spacerów z dziećmi prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zapoznajemy dzieci z nazwami roślin, owadów (bądź utrwalamy je)
  • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za piękno przyrody, za różnorodność roślin, owadów itp.
  • spędzamy z dziećmi czas na łące (np. piknik, robienie bukietów z polnych kwiatów, oglądanie roślin lub owadów z wykorzystaniem lupy)