Domy mają ludzie i zwierzęta (30.10-10.11)

Cel ogólny: Interesuje się domem i znajdującymi się w nim urządzeniami technicznymi

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Nazywanie i porównywanie różnych domów, określanie ich przeznaczenia.
  • Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w domu.
  • Zapoznanie z literą i, t - małą i wielką, drukowaną i pisaną,
  • Zapoznanie z figurą geometryczną - trójkątem.
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas wycieczek zwracamy uwagę na różnorodną zabudowę miast i wsi.
  • Zapoznajemy dzieci z urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w domu.
  • Uwrażliwiamy dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń technicznych i prądu.