Obchodzi nas los Ziemi, dlatego poznajemy niebezpieczeństwa, jakie jej zagrażają. (17.04–28.04)

Współpraca z rodzicami
  • Ukazujemy dziecku niewłaściwe zachowani ludzi wobec przyrody.
  • Przyzwyczajamy dziecko, do dbania o środowisko poprzez racjonalne, oszczędne gospodarowanie wodą, segregację śmieci itp.
  • Rozmawiamy z dzieckiem nt. znaczenia czystości wody, powietrza i gleby dla środowiska.