Cieszę się bo Jezus zbawił mnie (03.04–14.04)

Zadania edukacyjne:
  • Oczekujemy Świąt Wielkanocnych i przygotowujemy się do nich.
  • Organizujemy kącik wielkanocny, poznajemy zwyczaje i obrzędy świąteczne
  • Słuchamy słów Pisma Świętego mówiących o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcamy dzieci do czynnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych w domu (malowanie pisanek, czynności porządkowe, przygotowywanie koszyków ze święconką).
  • Czytamy dzieciom Pismo Święte - rozmawiamy o fragmentach dotyczących Zmartwychwstania Chrystusa.