Dla rodziców‎ > ‎

Plan zajęć dodatkowych - 2019/2020

KATECHEZA: Siostry

wtorki:
  8.40 –    9.00  Krasnale
  9.30 –  10.00  Smerfy
  9.00 –    9.30  Elfy
  9.30 –  10.00  Gumisie 
(co dwa tygodnie zmiana godziny):
  9.30 –  10.00   12.30 - 13.00  Kangurki
10.00 –  10.30   13.00 - 13.30  Puchatki

czwartki:
(co dwa tygodnie zmiana godziny):
  9.30 –  10.00   12.30 - 13.00  Kangurki
10.00 –  10.30   13.00 - 13.30  Puchatki
 
piątki:
12.00  –  12.30   Elfy
12.30  –  13.00   Gumisie 

JĘZYK ANGIELSKI:

poniedziałki:
 11.00 – 11.15    Krasnale
 11.15 – 11.30    Smerfy
(co dwa tygodnie zmiana godziny):
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Gumisie 
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Puchatki
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Kangurki

środy (co dwa tygodnie zmiana godziny):
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Gumisie
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Puchatki
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Kangurki

czwartki:
10.00 – 10.15    Krasnale   
10.15 – 10.40    Smerfy

JĘZYK FRANCUSKI: 
wtorki 
11.00 – 11.30   Gumisie
(co dwa tygodnie zmiana godziny): 
10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy

czwartki:
 11.00 – 11.30   Gumisie
(co dwa tygodnie zmiana godziny): 
10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy 

TAŃCE NOWOCZESNE:

piątki (oprócz I-wszego piątku m-ca):
12.00  –  12.30   Smerfy
12.30  –  13.00   Puchatki
13.00  –  13.30   Kangurki
13.30  –  14.00   Gumisie
14.00  –  14.30   Elfy

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń nauczyciela
prowadzącego

TANIEC LUDOWY:

środy:
12.00  –  12.30   Gumisie
12.30  –  13.00   Elfy 
13.00  –  13.30   Smerfy
13.30  –  14.00   Kangurki
14.00  –  14.30   Puchatki 
14.30  –  15.00   Krasnale

SZACHY:

piątki:
12.00 - 12.40   Elfy

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA:

poniedziałki:
   8.30 –  9.00    Elfy
   9.00 –  9.30    Gumisie
   9.30 – 10.00    Smerfy
 10.00 – 10.30    Krasnale
 10.30 – 11.00    Kangurki 
 11.00 – 11.30    Puchatki

piątki:
   8.30 –  9.00    Elfy
   9.00 –  9.30    Gumisie
   9.30 – 10.00    Kangurki
 10.00 – 10.30    Puchatki
 10.30 – 11.00    Smerfy
 11.00 – 11.30    Krasnale

RYTMIKA: 

wtorki:
   9.30  – 10.00    Krasnale

środy:
   8.30 –  9.00    Elfy
   9.00 –  9.30    Gumisie
   9.30 – 10.00    Kangurki
 10.00 – 10.30    Puchatki
 10.30 – 11.00    Smerfy

PRÓBA ŚPIEWU:

wtorki:
  8.30  –   9.00   Chórek "Aniołki"  
  9.00  –   9.30   Śpiew w grupach: Puchatki, Kangurki
10.00  – 10.30   Śpiew w grupach: Gumisie, Elfy

GRA NA PIANINIE: 

wtorki:
10.30 – 11.30   zapisane dzieci na zajęcia indywidualne

czwartki:
14.15 – 15.30   zapisane dzieci na zajęcia indywidualne

ZAJĘCIA CHEMICZNE:

piątki (I-wsze piątki m-ca):
12.00  –  12.30   Smerfy
12.30  –  13.00   Puchatki
13.00  –  13.30   Kangurki
13.30  –  14.00   Gumisie
14.00  –  14.30   Elfy