Aktualności‎ > ‎

Informacja dla rodziców dzieci 6-letnich

Zwolnienie z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w roku 2017 dotyczy wyłącznie dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.