SZANOWNI RODZICE

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie czynne dla wszystkich uczęszczających dzieci. Serdecznie zapraszamy.


DRODZY RODZICE

W zakładce "Rekrutacja do przedszkola" znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  Przedszkola Sióstr Elżbietanek
w Bydgoszczy
na rok szk. 2021/2022.

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola może być przyjęte po osiągnięciu stosownego wieku 2,5 lat.

Rodzice, dzieci nieprzyjętych mogą zapisywać się na listę rezerwową, co roku zwalniają się jakieś miejsca. Zapraszamy!


Drodzy rodzice,

Od dnia 29.03. do 1.04.2021 r. i po świętach Wielkanocnych od dnia 6.04. do dnia 16.04.2021 r. przedszkole będzie czynne dla dzieci, których Rodzice pracują w służbach medycznych, mundurowych i innych zawartych w Rozporządzeniu (wystarczy jeden z Rodziców).


Drodzy Rodzice,

Nawiązując do informacji przesłanej Państwu 26 marca br. (piątek) przesyłam Państwu również tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Tekst Rozporządzenia w dniu dzisiejszym przyniósł niewielkie zmiany dotyczące katalogu osób, które mogą skorzystać ze zorganizowanych zajęć w przedszkolu.

Rodziców, którzy zdeklarowali potrzebę przyprowadzana dzieci do przedszkola uprzejmie proszę o dostarczenie wniosku, o którym mowa w Rozporządzeniu. Tekst wniosku, który można wypełnić na miejscu, przesyłam do wglądu:

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu

Na podstawie §2 ust. 4 pkt. …………………………………….. (proszę wpisać odpowiedni punkt wg. Rozporządzenia: 1 lub 2 a – k) Rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka ………………………………………….. (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) zajęciami w przedszkolu.                                                                                                        …………………………………………………..

                                       (podpis rodziców)Bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
  1. W szatni mogą przebywać wyłącznie dzieci       i personel przedszkola.
  2. W razie uzasadnionej potrzeby wejścia do szatni, biura lub sali rodzic/opiekun zakłada maseczkę i powinien zdezynfekować ręce przed wejściem.
  3. W czasie trwania epidemii biuro będzie  czynne w:                                                                        - poniedziałki w godz. 6.30 - 9.30,                       - wtorki w godz. 14.30 - 16.30,                              - środy w godz. 7.30 - 16.30,                                 - czwartki w godz. 14.30 - 16.30,                          - piątki w godz. 7.30 - 9.30.                                                                                                             

NOWY DOMOFON

       Drodzy Rodzice prosimy o korzystanie z nowego  domofonu podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Przy domofonie może przebywać tylko jedna osoba. Prosimy zachować stosowne odległości.

       Należy wcisnąć przycisk z nazwą grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko.

       Jeśli nikt nie odbiera po ponownej próbie prosimy dzwonić do sąsiedniej grupy:

            KRASNALE – SMERFY

            PUCHATKI – KANGURKI

            GUMISIE – ELFY.


Przedszkole Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy
działa od września 1991 roku. Jest usytuowane
w dzielnicy Szwederowo, przy ul. Leszczyńskiego 40. Przedszkole mieści się w budynku należącym do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, Prowincji Toruńskiej.

    Do przedszkola uczęszczają dzieci  w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci są podzielone na sześć grup:  Krasnale (2,5- i 3-latki), Smerfy (4-latki), Puchatki (3-, 4- i 5-latki), Kangurki (5-latki), Gumisie (6-latki) i Elfy (5- i 6-latki). Zajęcia odbywają się w 6 salach dydaktycznych. Ponadto przedszkole wyposażone jest w gabinet logopedyczny, salę sensoryczną,  sypialnię dla dzieci i salę gimnastyczną.

    Atutem przedszkola jest dobra kuchnia i pracujące w niej osoby, gotujące smaczne, domowe obiadki.
    Przy budynku przedszkola rozlega się pięknie urządzony teren zielony, wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy. Każda grupa ma wydzielony oddzielny plac zabaw.
    W naszym ogrodzie rośnie wiele drzew, krzewów
i pięknych kwiatów. Urządzone jest oczko wodne z rybami,
a przy nim wiatrak, młyn wodny i różnorodne figurki.
   W głębi ogrodu znajduje się grota Matki Bożej Niepokalanej, wybudowana z kamienia i otoczona kwiatami.
    Od 2015 roku przedszkole posiada piękne boisko dla dzieci z bieżnią i trybunami.     
 
 Patronka przedszkola - św. Elżbieta